community

התכנית לילדים ממשפחות עולים
המרכז לטניס בישראל דוגל בעשייה ובפיתוח תכניות מיוחדות לילדי עולים. בשנים האחרונות פועל המרכז בקרב ילדים מהקהילה האתיופית, ומציע להם תכניות העצמה ומצוינות, הנשענות על פעילויות ספורטיביות וסדנאות חינוכיות המעניקות להם את הזדמנות להצטיין בספורט, לפתח כישורי מנהיגות, להתעלות מעל לחסמים החברתיים המקשים על השתלבותם בחברה ולהעז לחלום רחוק יותר מבעבר.
להמשך קריאה
תכניות לילדים ונוער בסיכון
בישראל של ימינו, שיעורי העוני עולים ומספר הילדים ובני הנוער הנמצאים בסיכון - גדל. המרכז לטניס מוביל שורה של תכניות רווחה להעצמת ילדים בסיכון, המעניקות להם כלים וכישורי חיים יקרי ערך, מחנכות אותם למשמעת, מפתחות את ביטחונם העצמי ומסייעות להם להתגבר על הקשיים השונים בחייהם ולהפוך בבגרותם לאנשים נורמטיביים, אחראיים ועצמאיים.
להמשך קריאה