תקנון השכרת מגרשי ערב

1. כל לקוח חייב בתשלום דמי השכרת המגרש /דמי רכישת כרטיסייה להשכרת מגרשים.
2. לבעלי כרטיסייה – השכרות מגרש לפי מספר הפעמים (להלן – ״ניקובים״) המוגדר לכל כרטיסייה. התשלום עבור הכרטיסייה יעשה מראש באמצעות חיוב בכרטיס אשראי מזומן או שיק.
3. השכרת מגרש תחויב בכרטיס אשראי במועד הזמנת המגרש. הלקוח נותן בזאת את הסכמתו למרכז הטניס והחינוך לחייב את כרטיס האשראי שלו בתשלום דמי השכרת המגרש/עלות הכרטיסייה ובכל סכום אחר אותו הוא חייב לחברה. לקוח אשר מבקש לשלם עבור הזמנת המגרש במזומן ימסור במעמד הזמנת המגרש כרטיס אשראי לביטחון אשר יחויב במקרה המפורט בסעיף 5.
4. ביטול הזמנה, ללא חיוב, יתקבל עד השעה 11:00 ביום ההשכרה. הביטול יעשה בהודעה למשרד הקבלה של מרכז הטניס והחינוך.
5. לאחר השעה 11:00 לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה והלקוח יחויב במחיר מלא.
6. במעמד הביטול, במידה והתקבל עד השעה 11:00 כאמור, יקבל הלקוח החזר לכל הסכום ששולם או לחילופין זיכוי שיאפשר הזמנת מגרש בעתיד.
7. לקוחות בעלי כרטיסיות, שהזמינו מגרש וביטלו לפני השעה 11:00 לא ייחשב הדבר ״כניקוב״ בכרטיסייה.
8. לקוחות בעלי כרטיסיות, שהזמינו מגרש ולא ביטלו עד השעה 11:00, יחויבו בניקוב השווה לערך השכרת מגרש בכרטיסייה.
9. יש להקפיד להגיע 10 דקות לפני מועד העלייה למגרש וזאת על מנת לוודא מהו מספר המגרש.
10. במידה והלקוח איחר והגיע לאחר השעה המוזמנת יוכל לשחק עד לסוף השעה המוזמנת בלבד. כל זמן מעבר לשעה יחויב כשעת השכרה נוספת ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
11. העלייה על המגרשים תותר בבגדי ספורט בלבד ונעלי התעמלות מתאימות.
12. אין לעלות על המגרש ללא הזמנת מגרש.
13. יש להישמע להוראות האחראי מטעם מרכז הטניס והחינוך, כולל סדרי עליה וירידה מהמגרשים.
14. יש לשמור על כללי התנהגות כפי שהם מופעים במשרד הקבלה של המרכז ובשלטים בצדי המגרשים כמו כן יש להישמע להוראות אנשי מרכז הטניס והחינוך.
15. הנהלת מרכז הטניס והחינוך אינה אחראית על אובדן ציוד מכל סוג שהוא.
16. המרכז אינו מתחייב להשכיר מגרש קבוע. מרכז הטניס והחינוך שומר לעצמו את הזכות לשנות את סכום דמי השכרת המגרש/עלות הכרטיסייה מעת לעת.
ט.ל.ח.