משחק הטניס מהווה בסיס לאינטראקציות שחוצות את גבולות השפה, הפוליטיקה והדת והינו כלי יעיל לקידום סובלנות ולטיפוח יחסים בין אנשים מתרבויות שונות. באמצעות תכנית חיים משותפים המפגישות בין יהודים, ערבים ודרוזים, מספק המרכז לטניס בישראל סביבה שוויונית לילדים מדתות שונות, מקדם ערכים של הבנה הדדית ומעניק קרקע פורייה ליצירת חברויות על המגרש ומחוצה לו.

מרכזי הטניס והחינוך בישראל מעודדים ילדים יהודים וערבים להגיע לשחק טניס ביחד, להכיר זה את זה, להציב מטרות משותפות ולהרגיש כחלק מאותה הקבוצה. מרכז הטניס מאמין כי תכניות הטניס מקדמות ערכים של שלום באזור רווי מתח דתי ולאומני ומסייעות ליצור חברויות עמוקות בין ילדים מרקע שונה.

בסתירה למציאות העגומה, הספורט היווה לכל אורך ההיסטוריה האנושית גורם מאחד ומפייס. הספורט משמש כבסיס לאינטראקציה חוצה גבולות גיאוגרפיים, לשוניים, פוליטיים ודתיים. מרכז הטניס מפעיל את התכנית בערים המעורבות ועושה מאמץ להרחיב את התכנית בערים נוספות.