משחק הטניס מהווה בסיס לאינטראקציות שחוצות את גבולות השפה, הפוליטיקה והדת. והטניס הינו כלי יעיל לקידום סובלנות ולטיפוח יחסים בין אנשים מתרבויות שונות. באמצעות תכנית, חיים משותפים, נוצרים מפגשים בין יהודים, ערבים ודרוזים.

מרכזי הטניס והחינוך בישראל מספק סביבה שוויונית לילדים מדתות שונות, מקדם ערכים של הבנה הדדית ומעניק קרקע פורייה ליצירת חברויות על המגרש ומחוצה לו.

מרכזי הטניס מעודדים ילדות וילדים יהודים וערבים להגיע לשחק טניס ביחד, להכיר זה את זה, להציב מטרות משותפות ולהרגיש כחלק מאותה הקבוצה. אנו מאמינים כי תכניות הטניס מקדמות ערכים של שלום באזור רווי מתח דתי ולאומני ומסייעות ליצור חברויות עמוקות בין הילדות והילדים מרקעים שונים.

בסתירה למציאות העגומה, הספורט היווה לכל אורך ההיסטוריה האנושית גורם מאחד ומפייס. הספורט משמש כבסיס לאינטראקציה חוצה גבולות גיאוגרפיים, לשוניים, פוליטיים ודתיים.

מרכזי הטניס והחינוך מפעילים את התכנית בערים המעורבות ועושים מאמץ להרחיב את התכנית בערים נוספות.