במסגרת תכנית תלת שנתית בשיתוף עמותת "ערכים בספורט", מרכזי הטניס והחינוך יחד עם הקרן ע"ש עמי רם, מקיימים תכנית העצמה ייחודית דרך משחק הטניס ב- 5 ישובים פריפריאליים במדרג חברתי כלכלי נמוך (קריית שמונה, טבריה, גליל סא'גור, אופקים וערד).

מטרת התכנית:

  • צמצום פערים בחברה דרך פעילות הטניס.
  • שימוש בטניס ככלי חינוכי להעצמה אישית וקבוצתית וכמנוף למוביליות חברתית.
  • ילדות וילדים מקבלים כלים ומיומנויות חיים לטובת פיתוח אישי וקבוצתי.
  • יצירת מסגרת חינוכית בלתי פורמלית לילדות וילדים באמצעות הטניס.
  • חיזוק השייכות והזהות בקרב המשתתפים למרכז הטניס ולקהילה.
  • העצמת ילדות וילדים, נערות ונערים ופיתוח מנהיגות חיובית באמצעות ספורט.