במסגרת תכנית תלת שנתית  בשיתוף עמותת "ערכים בספורט", מרכזי הטניס והחינוך יחד עם הקרן ע"ש עמי רם מקיימים תכנית העצמה ייחודית דרך הטניס ב 6 ישובים פריפריאליים במדרג חברתי כלכלי נמוך (קריית שמונה, טבריה, גליל סא'גור, אופקים ערד ודימונה).

מטרת התכנית:

  • צמצום פערים בחברה דרך פעילות הטניס
  • שימוש בטניס ככלי חינוכי להעצמה אישית וקבוצתית וכמנוף למוביליות חברתית
  • ילדים וילדות מקבלים כלים ומיומנויות חיים לטובת פיתוח אישי וקבוצתי
  • יצירת מסגרת חינוכית בלתי פורמלית לילדים באמצעות הטניס
  • חיזוק השייכות והזהות בקרב המשתתפים למרכז הטניס ולקהילה
  • העצמת ילדים ונערים ופיתוח מנהיגות חיובית באמצעות הספורט