תיקשור חוק שכר שווה

עובדים/ות יקרים/ות
בשנת 2021 נכנס לתוקפו תיקון לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשנ"ו 1996 שמטרתו לקדם שוויון ולמנוע אפליה בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול אחר בקשר לעבודה.
בכפוף לתיקון לחוק, נקבע כי אחת לשנה, יפורסמו ע"י המעסיקים (שחל עליהם החוק) פערי שכר מגדריים בתוך קבוצות פילוח.
במרכזי הטניס והחינוך בישראל בוצע ניתוח שכר לעובדים ועובדות בהתאם לתפקיד ולקבוצה אליה משתייכים, בכל קבוצה יוצג פער השכר הממוצע בשכר ברוטו למס בין גברים לנשים באחוזים (באותה הקבוצה).
חשוב לציין כי פערי השכר שיוצגו עשויים לנבוע מוותק, הכשרה והשכלה, שעות נוספות, תוספות מותנות תפקיד, החזרים חד פעמיים וכדומה.

למידע נוסף ניתן לפנות למחלקת שכר (הנתונים מתייחסים לשנת 2022).

אחוז פערי השכר
לחודש בין כל
העובדות לעובדים
המועסקים/ות אצל
המעסיק
אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה
חלקית בין העובדות לעובדים
המועסקים/ות אצל המעסיק
אחוז פערי השכר הממוצע לחודש למשרה מלאה
בין העובדות לעובדים המועסקים/ות אצל המעסיק
 שכר נטו  שכר ברוטו  שכר נטו  שכר ברוטו  שכר נטו  שכר ברוטו
 הנהלה ומטה 13%29%0%0%13%29%
מאמן 30%37%3%2%11%12%
מזכירות 1%-4%11%8%8%4%
תחזוקה וניקיון 0%0%13%6%24%19%
ממוצע 20%30%19%19%21%28%