צוות המטה

תכירו את הצוות שלנו, קבוצה שנבחרה בקפידה על מנת להגשים את החזון ולפעול למען ילדי ישראל –
בטניס ובחיים. אתם מוזמנים לפנות אלינו עם כל שאלה.

ארז וידר
מנכ"ל
liloz@tennis.org.il
03-6456602
לילו צרפתי
מנהל תפעול
hansf@tennis.org.il
הנס פיליוס
מנהל התחום המקצועי
ilana@tennis.org.il
03-6456655
אילן אלאלי
סמנכ"ל כספים
dimal@tennis.org.il
03-6456604
דימה לייפמן
מנהל מחלקת תחרויות
kerens@tennis.org.il
03-6456619
עו"ד קרן שור
יועצת משפטית
shukir@tennis.org.il
052-4374040
שוקי רחמן
מנהל תחום חינוך וקהילה
yaarag@tennis.org.il
03-6825214
יערה גיא
מנהלת פיתוח משאבים - ישראל