יש ילדים שמגיעה להם נקודת פתיחה טובה יותר, בטניס ובחיים

ילד עולה למגרש. הוא עומד להגיש לפתיחת המשחק, ויעשה הכל בשביל לגבור על יריבו. אבל רגע לפני ההגשה – האם שניהם קיבלו את אותם התנאים להצליח?

העשייה במגרש החברתי

המרכז לטניס בישראל רואה בצמצום הפערים החברתיים בקרב ילדי ישראל שליחות שאין חשובה ממנה, ועל כן מוביל מספר רב של תכניות למען הקהילה.

באמצעות משחק הטניס הוא מגיע אל ילדי הפריפריה ואל ילדים מאוכלוסיות מוחלשות אחרות, ותוך שימת דגש על העצמה אישית,

חינוך למצוינות והקניית ערכים, במקביל לפיתוח יכולותיהם הספורטיביות, הוא מעניק להם לא רק אפשרות שווה להצליח על המגרש,

אלא גם הזדמנות שווה לנצח בחיים.