מונה אומידואר, החלה לעבוד במרכז הטניס והחינוך ירושלים בגיל 16, כממלאת מקום במזכירות ובחלוף השנים, קיבלה את תפקיד מנהלת משרד הקבלה.

‎מונה, אישה חזקה, אמינה, אוהבת, מחוייבת למרכז הטניס ולעשייה החינוכית בו. מונה היא דוגמא ומופת לאישה חרוצה, צנועה ושאפתנית, אם חד הורית נפלאה לבתה שרון‎
והיא מהווה השראה לכולם כיצד אפשר להתמודד עם כל קושי ומגבלה ולנצח כל אתגר.

‎בתקופת הקורונה הראשונה, למרות שהייתה בחל"ת, הגיעה בכל הזדמנות שרק הייתה למרכז, וסייעה בביצוע העבודה השוטפת, לקחה על עצמה מטלות, הגדילה ראש ועשתה מעל ומעבר.

מונה יקרה זו ההזדמנות שלנו להביע את תודתנו והערכתנו על עבודתך המסורה.